Wijziging deelnemersregelement

Beste rijders,

Naar aanleiding van de diverse meningen over de tweede rit heeft het bestuur besloten om alle deelnemers de tweede keer gewoon te laten trekken. Om elkaar en ook het publiek tevreden te krijgen betekent dit wel dat de grote klassen van 29 trekkers zo vlot mogelijk verwerkt moeten worden. We willen dit doen door de eerste deelnemer zijn trek te laten beginnen om 8.30u. De sleepwagen zal tijdens de standaard klassen op twee banen rijden, waarbij van jullie alle medewerking word verwacht voor de doorstroming. Wordt er door het bestuur aan jullie medewerking getwijfeld, dan wordt u vriendelijk verzocht om u terug te trekken uit de wedstrijd. Indien door weeromstandigheden vertraging of zich iets anders voordoet kan besloten worden om de klassen in te korten tijdens de tweede omloop.